INFLUENSA

SÄSONGSINFLUENSA – På denna sida kan du läsa mer om säsongsinfluensa och hur du genom att vaccinera dig kan skydda dig själv och dina nära och kära. Du får även tips om vad du ska tänka på när du vaccinerar dig för att få ett så brett skydd som möjligt och information om du tillhör en särskild riskgrupp.

Vad är influensa?

Influensa är en infektion som orsakas av ett virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar oss under vinterhalvåret. Det finns två typer av influensavirus: A och B, vilka förekommer i olika varianter (stammar), som ger upphov till den typiska influensasjukdomen. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år.

SYMPTOM PÅ TYPISK INFLUENSA

Du kan ha influensa om du har följande symptom:

 • du känner dig mycket sjuk eller matt
 • du har ont i musklerna
 • du har hög feber och huvudvärk
 • du känner dig trött och frusen
 • du har halsont och torrhosta
 • du är snuvig
 • du har röda ömmande ögon

Hur sprids influensa?

Influensavirus är väldigt smittsamma och överförs lätt mellan människor; främst via nysningar och hostningar. Viruset kan också spridas genom handskakningar eller om någon tar på ytor som just rörts av någon med influensa och sedan till exempel kliar sig i ögat. Mer omfattande epidemier bryter ut de år då influensaviruset har utnyttjat sin förmåga att förändra sig. Virus från djur anpassar sig också regelbundet till att infektera människor där det nya coronaviruset Covid-19 är ett tydligt exempel.
 

Hur farligt är säsongsinfluensa?

Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper. Varje år dör fler personer i Sverige av influensa än av trafikolyckor. År 2016 dog exempelvis 263 personer i trafikolyckor medan 725 personer avled i sviterna av en influensa under influensasäsongen 2016/2017. 95 procent av de som avled i sviterna av influensa var över 65 år. En fortsatt spridning av Covid-19 samtidigt som en potentiellt hög smittspridning av influensaviruset riskerar också att fortsatt utmana sjukvårdsresurserna. Genom att personer i riskgrupperna vaccinerar sig mot säsongsinfluensa kan det bidra till att minska den belastningen.

Vem rekommenderas vaccination?

Även om de flesta tillfrisknar från influensan inom en vecka, blir många personer varje år allvarligt sjuka av influensa och personer över 65 år tillhör en av riskgrupperna. Det är dessutom vanligt att influensainfektioner medför en bakteriell lunginflammation hos äldre personer. Även gravida och, personer med en kronisk sjukdom som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar tillhör riskgrupper. Personer i riskgrupperna löper större risk för sjukhusinläggning och att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller lunginflammation som följd av influensan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensa, en rekommendation som förtydligas i år på grund av den pågående pandemin med Covid-19.
Läs mer om vilka grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa nedan.

Du tillhör en riskgrupp om du...

…är 65 år eller äldre
…har en hjärtsjukdom
…har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
…har diabetes
…har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
…har kronisk lever- eller njursvikt
…har mycket kraftig övervikt
…har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
…har flerfunktionshinder
…är gravid (du som är gravid rekommenderas vaccination från graviditetsvecka 16. Tillhör du som är gravid även en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som tillhör en riskgrupp vaccineras mot influensa, en rekommendation som förtydligas i år på grund av den pågående pandemin med Covid-19.

5 tips för att skydda dig mot säsongsinfluensa

 • Om du tillhör en riskgrupp – vaccinera dig!
 • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
 • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd och att det sedan varar i ungefär nio månader
 • Ett vaccin med så brett skydd som möjligt är att föredra
 • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Vaccinationsmottagningar

Kontakta din vårdcentral eller en privat vaccinationsmottagning.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer information kring säsongsbunden influensa och vaccinering: www.folkhalsomyndigheten.seVAD VET DU OM INFLUENSA?

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.