HEPATIT A

Add to my Report Print Email

Vad är det?

Hepatit A är en akut leverinflammation som orsakas av virus. Hos vuxna kan leverinflammationen vara allvarlig.

Vilka är i riskzonen?

Hepatit A är mycket vanligt, särskilt i utvecklingsländer där hygienstandarden kan vara låg. Hepatit A förekommer även i några länder i Europa.

Vilka är symptomen?

Symptomen uppträder ungefär 15–50 dagar efter smittotillfället, i genomsnitt efter 28 dagar.

  • Huvudvärk och feber
  • Trötthet
  • Illamående och buksmärtor
  • Gulfärgning av hud och ögonvitor

Hur smittar det?

Den överförs vanligtvis via förorenad mat eller dryck eller genom kontakt från person till person via smutsiga händer eller toalettutrymmen. Om små barn drabbas av sjukdomen har de sällan några symptom och kan sprida den till övriga familjen eller på förskolan.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination

Vaccination mot hepatit A rekommenderas till dem som reser till länder där hepatit A är vanligt förekommande.

Hepatit A-vaccinering rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Forna Jugoslavien och Östeuropa anses utgöra relativa riskområden.

Särskilda riskgrupper är de som:

  • reser till eller lever i länder där det finns ökad risk för hepatit A
  • bor med någon som har hepatit A
  • har oskyddad sex med någon som har hepatit A
  • är injektionsmissbrukare

Tvätta händerna

Använd även desinfektionsmedel.

Vatten på flaska

Drick inte kranvatten, inte ens på hotell med god standard. Undvik också isbitar.

Mat

Skala frukter och ät bara ordentligt tillagad mat. Koka frysta bär före användning. Undvik otillräckligt tillagade musslor och ostron.

Hur behandlas det?

Det finns inte någon specifik behandling mot Hepatit A. Normalt läker sjukdomen ut utan bestående men.

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Hepatit A. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-a/ [2018-06-01]

  2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018.