Vatten regnt och person springer med gummistövlar
Dit val gör skilnad Stoppa influensa

Testa dina kunskaper om influensa

Ditt val gör skilnad. Stoppa influensa.

Influensa är vanligt och svårt att undvika. Alla, även friska personer kan drabbas av influensa, oavsett ålder och hälsotillstånd. För vissa personer kan följderna bli allvarliga.1,2

Influensafakta

Influensasäsongen
pågår mellan november och april3

Influensaviruset sprids lätt via3-5

utandningsluften
hosta
nysningar
händerna
smittade ytor

Influensa är vanligt och svårt att undvika eftersom det sprids så lätt3,6

Upp till var tionde vuxen och vart femte barn får influensa varje säsong4,6

Influensa kan smitta på ett avstånd av
2 meter3

Smittar
i upp till 8 dagar5

Även friska personer kan drabbas av influensa2
tecken och symtom är till exempel:3,4,6

huvudvärk, hosta,
ont i halsen

plötslig feber

muskel- och ledvärk

Vaccination

Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga influensa3

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas eftersom skyddet avtar med tiden. De cirkulerade virusen utvecklas också ständigt.3,7

Genom att vaccinera dig förhindrar du att viruset sprids till personer i din närhet.8

Prata med din läkare idag om influensavaccination. Kom ihåg att vaccination är det effektivaste sättet att förebygga influensa.1,3

Vaccinera dig mot influensa varje år.3,7

Vaccination mot influensa rekommenderas särskilt för:9*

Gravida (efter graviditetsvecka 16), personer som har nedsatt immunförsvar, personer med diabetes, personer som har KOL eller svår astma, personer över 65 är, personer som har neuromuskulära sjukdomar, personer med kronisk hjärtsjukdom, personer som har kronisk lever eller njursvikt och personer som har extrem fetma.
Även friska äldre personer löper risk att drabbas svårt av influensan, eftersom immunförsvaret blir sämre med åldern.10

De som inte är i en riskgrupp men vill undvika influensa kan också vaccinera sig.

*från 6 månaders ålder

Influensa kan vara allvarligt och leda till svåra komplikationer,
till exempel lunginflammation och hjärtinfarkt3,6,11

Vaccination kan till och med förhindra att viruset sprider sig4

 1. World Health Organization. Fact sheet on seasonal influenza. Tillgänglig på: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal), hämtad 1 juni 2019.
 2. Centers for disease control and prevention. Flu Symptoms & Complications. Tillgänglig på: https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm, hämtad 1 juni 2019.
 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Factsheet about seasonal influenza. Tillgänglig på: https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet, hämtad 1 juni 2019.
 4. World Health Organization. Vaccines against influenza. WHO position paper, November 2012. Weekly Epidemiologcial Record No. 47, 2012, 87, 461–476. Tillgänglig på: https://www.who.int/ wer/2012/wer8747.pdf?ua=1, hämtad 1 juni 2019.
 5. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal influenza, How flu spreads. Tillgänglig på:https://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm, hämtad 1 juni 2019.
 6. World Health Organization. Seasonal influenza. Tillgänglig på: https://www.who.int/ith/diseases/influenza_seasonal/en/, hämtad 1 juni 2019.
 7. World Health Organization/Europe. Influenza vaccination – 7 things to know. Tillgänglig på: http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions, hämtad 1 juni 2019.
 8. Centers for disease control and prevention. CDC Says “Take 3” Actions to Fight the Flu. Tillgänglig på: https://www.cdc.gov/flu/prevent/preventing.htm, hämtad 1 juni 2019.
 9. Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot influensa, Riskgrupper som rekommenderas vaccination. Tillgänglig på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/ hämtad september 2019.
 10. Simon AK, et al. Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci 2015;282: 20143085.
 11. Kwong J, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Eng J Med 2018; 378: 345–353.

SASE.VAXIQ.19.09.0275 september 2019