NATIONELLA VACCINATIONSPROGRAM

Nationella vaccinationsprogram regleras sedan 2013 genom smittskyddslagen. Utifrån underlag från Folkhälsomyndigheten beslutar regeringen vilka sjukdomar som ska omfattas, varefter Folkhälsomyndigheten kommer med föreskrifter, bland annat om vilka grupper som ska erbjudas vaccin, antal doser och intervall. De vaccinationer som ingår i programmen erbjuds befolkningen utan kostnad, och det är landstingen och kommunerna som ansvarar för tillgången till vaccinen. Det finns både allmänna vaccinationer som omfattar alla och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper, bland annat ett barnvaccinationsprogram. Vacciner mot nio sjukdomar erbjuds till alla barn.

Länk till det nationella vaccinationsprogrammet

Länk till barnvaccinationsprogrammet

Kontakta din barnavårdscentral för mer information.