RSV är ett mycket vanligt virus som ligger bakom de flesta infektioner som drabbar luftvägarna hos barn under vintermånaderna.1,2

  Respiratoriskt syncytialvirus (RSV), mer allmänt känt som RS-virus, är ett virus som förekommer säsongsvis på de flesta platser (i Sverige ofta under vinterhalvåret) och som sprids lätt.1,2

  I de flesta fall orsakar RS-virusinfektioner endast lindrig sjukdom, men ibland kan infektionerna i lungor och luftvägar bli svåra och orsaka lunginflammation eller bronkiolit, vilket kan vara allvarligt för spädbarn, särskilt under första levnadsåret.1,2

  RS-virus kan spridas till människor i alla åldrar, både vuxna och barn, men spädbarn under ett år löper större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.3

  RS-virus sprids lätt genom hosta, nysningar och nära fysisk kontakt, som kramar och pussar. Det kan också överleva på hårda ytor som leksaker, spjälsängar och matbestick i många timmar och spridas till spädbarn som kommer i kontakt med viruset och sedan rör vid ögon, näsa eller mun.4

  Symtomen som RS-virus ger liknar många andra sjukdomar. Tecken att vara uppmärksam på hos ditt barn är4,5

  • Förkylningsliknande symtom som täppt- eller rinnande näsa, halsont, hosta eller feber
  • Aptitlöshet hos äldre barn eller minskad amning hos spädbarn. Minskad aktivitet, trötthet
  • Väsande andning

  Alla spädbarn löper risk att drabbas av allvarliga RS-virussjukdomar som lunginflammation eller bronkiolit.6 Även om RS-virus ofta ligger bakom dessa två sjukdomar, kan de också orsakas av andra virus.6

  Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är den vanligaste orsaken till infektioner i luftvägarna hos barn. Under första levnadsåret drabbas mer än hälften och vid vid två års ålder har nästan alla varit infekterade.7,8

  De allra flesta som smittas av RS-virus får en lindrig infektion med typiska förkylningssymtom. Men hos vissa nyfödda och spädbarn kan viruset leda till infektioner i nedre luftvägar såsom lunginflammation eller bronkiolit. En del barn kan bli allvarligt sjuka och behöva få vård på sjukhus.3 Faktum är att RS-virus är den främsta orsaken till infektioner i nedre luftvägar hos spädbarn under ett år.9 De flesta nyfödda och spädbarn som vårdas på sjukhus för RS-virusinfektioner är friska barn utan andra sjukdomar. Detta gör det svårt att förutsäga exakt vilka som kommer att bli allvarligt sjuka.10

  RS-virus sprids genom hosta, nysningar och nära kontakt med andra. Viruset kan överleva i timmar på föremål och ytor, men det finns olika saker du kan göra för att hjälpa till att skydda ditt barn mot RSV, t.ex:11,12

  • Tvätta händerna ofta och under minst 20 sekunder
  • Desinficera ytor och föremål såsom t.ex. leksaker och bestick
  • Hosta och nys i näsduk eller armvecket
  • Håll dina barn borta från människor som är sjuka

  Behandlingen av respiratoriskt syncytialvirus består i allmänhet av egenvårdsåtgärder för att underlätta ditt barns symtom och situation. Men sjukhusvård kan behövas om symtomen förvärras och barnets tillstånd blir allvarligt. 13 Svåra luftvägssymtom och allvarliga RS-virusinfektioner kan kräva syrgas och vätska samt i vissa fall respiratorbehandling.4,14

Lyssna på föräldrars egna upplevelser och erfarenheter av RS-virus

"Det kändes som om någon skrynklade ihop mitt hjärta"
Natali Fikas

Natalis förstfödda föddes mitt under RS-säsongen. I videon hör du henne berätta om den tuffa tiden på sjukhuset och när allt vände.

Vad är bronkiolit och vad är lunginflammation?

Vad är bronkiolit?

Bronkiolit är en av de sjukdomar som kan orsakas av RS-virus.15 Det är en vanlig lunginfektion hos små barn och spädbarn, som orsakar inflammation och svullnad i lungans små luftvägar (bronkioler) och gör det svårt att andas.15 De flesta fall är inte allvarliga och läker på några veckor utan behandling.10,15 Tidiga tecken på bronkiolit är typiska förkylningssymtom såsom snuva och hosta, andra är feber, väsande andning, trötthet samt minskad aptit. Bronkiolit och dessa symtom kan förvärras så att barnet får svårt att andas och måste läggas in på sjukhus.10,15

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation är en infektion som orsakas av virus eller bakterier och kan drabba en eller båda lungorna. Hos små barn orsakas den oftast av en virusinfektion och barnet kan snabbt bli mycket dåligt.16 RS-viruset är en mycket vanlig orsak till lunginflammation hos barn. För spädbarn kan lunginflammation innebära symtom som hosta, feber, att barnet är mer otröstligt och gråter mer än vanligt och är ovanligt trött, har svårigheter att andas och inte vill äta.16

Se filmen och lär dig mer om RS-virus.

Ladda ner vårt faktablad om RS-virus

Ladda ner vårt faktablad om RS-virus och dela med dig av vad du har lärt dig med någon du känner. Det kan göra stor skillnad.

Tillsammans mot RSV är en kampanj för att öka medvetenheten om sjukdomar orsakade av RS-virus hos nyfödda och spädbarn. Kampanjen riktar sig framförallt till föräldrar, blivande föräldrar och vårdnadshavare.

Referenser:

 1. Li Yet al. Lancet Glob Health 2019; 7: e 1031-e10.
 2. Karron RA Plotkin’s Vaccines. Seventh edition. Chapter 51, Respiratory Syncytial Virus Vaccines. Elsevier Inc. 2018.
 3. Openshaw PJM et al. Annu Rev Immunol 2017; 35: 501–532
 4. Piedmonte, G and Perez, M. Respiratory syncytial virus infection and bronchiolitis. Pediatr Rev 2014: 35(12): 591-530
 5. 1177.se Inflammation och infektion i lungor och luftrör/ RS-virus hos barn. Hämtad från https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/rs-virus-hos-barn/ Senast besökt i november 2022.
 6. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Symptoms and Care. 2021. Available at: https://www.cdc.gov/rsv/about/symptoms.html Senast besökt i november 2022
 7. Simoes EAF. Lancet 1999; 354: 847-852.
 8. Information från Läkemedelsverket (LmV) 5:2015, Respiratoriskt syncytialvirus – Bakgrundsdokumentation. Rutger Bennet, Margareta Eriksson. Hämtad från HYPERLINK "http://www.lakemedelsverket.se/rsv%20i%20oktober%202022" www.lakemedelsverket.se/rsv i oktober 2022.
 9. Meissner HG. N Engl J Med 2016: 374(1): 62 -72.
 10. NHS Bronchiolitis: Symptoms. 2021. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/symptoms Senast besökt i november 2022.
 11. Eiland LS. J Pediatr Pharmacol Ther 2009; 14(2): 75-85.
 12. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). RSV Prevention. 2021. Available at: https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html Senast besökt i november 2022.
 13. Respiratory syncytial virus (RSV) – Diagnosis & Treatment. Retrieved October 2022, from Mayo Clinic website https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/diagnosis-treatment/drc-20353104
 14. NHS Bronchiolitis: Causes. 2021. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/causes/. Last accessed: February 2022.
 15. Pneumonia. Symptoms and causes. Retrieved November 2021, from Mayo Clinic website: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204
 16. 1177.se. Lunginflammation. Hämtad från https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/lunginflammation/ Senast besökt november 2022.


MAT-SE-2200878-2.0-09/2023