DIFTERI

Vad är det?

Difteri är en smittsam bakterieinfektion. Den drabbar främst luftrören, men kan också drabba huden. Det kan vara väldigt allvarligt, särskilt för spädbarn och mycket små barn.

Difteri är en sjukdom som kan förebyggas med hjälp av vaccin. Difterivaccinet är säkert och ett effektivt sätt att skydda både vuxna och barn.

Vilka är symptomen?

Spädbarn och barn löper störst risk att smittas av difteri – och för att lida av komplikationer av sjukdomen. Alla som inte har vaccinerats löper dock risk att smittas, exempelvis genom kontakt med någon som smittats när de rest i ett land där sjukdomen fortfarandeförekommer. Symptom på difteri uppstår i luftrören 2–5 dagar efter smitta. Tidiga symptom innefattar feber, frossa, halsont och sjukdomen kan utvecklas och orsaka problem med att andas och svälja.

Hur smittar det?

Difteri sprids genom luften från person till person genom hosta, nysningar eller genom att man rör vid föremål som nyligen exponerats för bakterien (såsom bestick, glas och leksaker) och sedan petar sig i ögonen, näsan eller munnen.

Smittade personer kan sprida difteri till andra fram tills att bakterien helt har försvunnit från deras egna kroppar (vilket vanligtvis tar 2–4 veckor om sjukdomen inte behandlas). Om du får behandling är du smittfri efter 48 timmar.

Hur kan det förebyggas?

Difteri kan förebyggas genom vaccin.

Vaccinet erbjuds alla barn inom det allmänna vaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
  • Årskurs 8–9

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Hur behandlas det?

Difteri behandlas med antibiotika och med ett difteri-antitoxin. Antitoxinet ges för att bekämpa toxinerna som difteribakterien skapar. Trots behandling kan difteri vara dödligt i 1 av 10 fall. Difteri kan vara särskilt farligt för små barn. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om difteri och vaccination.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.