BÄLTROS (HERPES ZOSTER)

Vad är det?

Bältros, också känt som herpes zoster, är en virusinfektion med smärtsamma hudutslag med blåsor i form av ett band. Det uppstår vanligtvis på en del av kroppens ena sida. Ju äldre personen är, desto vanligare är bältros, dess allvarlighetsgrad och dess komplikationer. Bältros orsakas inte av samma virus som orsakar genital herpes – en sexuellt överförbar sjukdom.

Vilka är i riskzonen?

För de som har haft vattkoppor finns en risk få bältros, men de flesta som får bältros är över 50 år eller har ett nedsatt immunförsvar. Exempel på personer med nedsatt immunförsvar är de som har cancer, HIV, Aids eller de som tar medicin som försvagarimmunförsvaret. Genom att klia eller riva på bältrosutslagen kan man orsaka en sekundärinfektion om skadliga bakterier kommer in i kroppen genom öppna sår. De flesta som utvecklar bältros har bara en episod under sitt liv, men det är möjligt att få en andra och till och med en tredje episod.

Vilka är symptomen?

Bältros uppstår som ett smärtsamt utslag på ena sidan av ansiktet eller kroppen.

  • Innan utslaget utvecklas känner man vanligtvis smärta, en pirrande känsla eller klåda där utslaget senare uppträder.
  • Utslag kan uppstå varsomhelst på kroppen, men uppträder vanligtvis som ett band på ena sidan av kroppen.
  • Utslagen består av grupper av små, vätskefyllda blåsor som torkar, övergår till en sårskorpa och läker (som vattkoppor) på ett par veckor.
  • Vissa kan uppleva en försvagande smärta i utslagsområdet som pågår i en månad eller mer.
  • Vissa kan få ärr under läkeprocessen.
  • Bältros kan även drabba ögonen, vilket kan leda till ärrbildning eller blindhet.
  • Andra symptom på bältros kan vara feber, huvudvärk, frossa och orolig mage.

Hur smittar det?

Bältros uppstår när viruset som tidigare orsakat vattkoppor (varicella zoster) återaktiveras i kroppen. Vattkoppsvirus är vilande (inaktivt) i kroppen efter att en person har tillfrisknat från den första infektionen. Viruset kan aktiveras och orsaka bältros många år efter att en person har haft vattkoppor, men man vet inte riktigt varför. Antalet fall av bältros och dess allvarlighetsgrad ökar med ålder.

Hur kan det förebyggas?

Det bästa skyddet mot bältros är vaccination. Det är fortfarande möjligt att få bältros efter vaccination, men risken är 4–12 gånger lägre än om du inte är vaccinerad.

Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år och ger skydd mot både bältros och  postherpetisk neuralgi. För närvarande rekommenderas vaccination efter individuell bedömning och beaktande av den ökade risken för bältros och postherpetisk neuralgi med ökande ålder, samt individuella riskfaktorer utöver ålder för att utveckla bältros och dess komplikationer.

Hur behandlas det?

Bältros behandlas vanligtvis med antiviral medicin för att minska symptomens varaktighet och allvarlighetsgrad. Medicinen verkar bäst om den tas inom de första tre dagarna efter att utslag uppstår.

Ytterligare medicin kan ordineras mot smärta och svullnad. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om bältros och vaccination.

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.