VATTKOPPOR

Vad är det?

Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av viruset varicella-zoster, ett DNA-virus i herpesvirusfamiljen. Efter den första fasen av varicellasjukdomen etablerar viruset latens i kroppens nervsystem och kan återaktiveras senare i livet som herpes zoster, känt som bältros.

Vilka är i riskzonen?

Vattkoppor är väldigt vanligt världen runt och i tätbefolkade storstadsområden. Trots att antalet fall av barndomsvaricella kraftigt har reducerats genom vaccinationsprogram för barn är det nu fler ungdomar och vuxna som insjuknar. Vissa uppgifter tyder på att människor från tropiska länder är mindre benägna att utveckla immunitet i barndomen och därför har högre mottaglighet som vuxna.

Vilka är symptomen?

Det kan ta 10–21 dagar för symptomen att uppträda efter smitta. Individer är som mest smittsamma från 1–2 dagar före till strax efter utslagen börjar. Sjukdomen vara ungefär 5–7 dagar och fortskrider tills hudlesionerna får en skorpa. Tidiga symptom innefattar lätt feber, lätt huvudvärk, snuva och allmän sjukdomskänsla.

Definierande varciellasymptom:

  • Hudlesioner över hela kroppen, inklusive hårbotten, slemhinnorna i munnen och övre luftvägarna
  • Vätskefyllda hudlesioner
  • ”Kluster” kan innehålla både nya och gamla lesioner samtidigt
  • Sjukdomen kan vara lindrig (några få prickar) till allvarlig (omfattande utslag och samtidig feber)

Hur smittar det?

Varicella drabbar endast människor och viruset kan spridas genom direktkontakt med vätskor i lesionerna eller genom luften från luftvägarna. Anslagsfrekvens bland mottagliga kontakter i hemmiljö uppskattas till 65–87 %.

Hur kan det förebyggas?

Varicella kan förebyggas genom vaccination. De flesta som får vaccinet kommer inte att få vattkoppor. Om en vaccinerad person får vattkoppor är det vanligtvis lindrigt med några få röda prickar. Vaccinet förebygger nästan alla fall av svår sjukdom.

Vaccin mot vattkoppor ges i Sverige i första hand till särskilda medicinska riskgrupper. En utredning om förutsättningarna för att införa vaccination mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn finns på Folkhälsomyndighetens prioriteringslista.

För närvarande rekommenderas vaccination av barn med underliggande sjukdom som nedsätter immunförsvaret, till exempel maligna sjukdomar och kronisk njursjukdom. För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas även vaccination av syskon och nära kamrater. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig läkare.

Vaccin mot vattkoppor ges till barn från 9 månaders ålder och vuxna. Det rekommenderas 2 doser med minst 4 veckors mellanrum för att säkerställa skydd mot vattkoppor.

Isolering kan motverka spridning av sjukdomen:

  • Undvik offentliga platser i minst 5 dagar efter att det första lesionklustret uppstår
  • Ring i förväg innan du träffar en läkare för att inte utsätta andra människor för varicella i väntrummet
  • Håll smittade barn hemma från skolan eller offentliga platser till den sista vattkoppan har fått en sårskorpar
  • Tvätta eller desinficera föremål som varit i kontakt med vesikelvätskan eller vätska från näsan och halsen
  • Personer du träffar, särskilt barn, måste ha en verifierad vaccinationsstatus
  • Nödvändiga vaccindoser ska ges om vaccinationsstatusen är ofullständig

Hur behandlas det?

Du som är 18 år eller äldre ska alltid kontakta vården om du har smittats med vattkoppor. Särskilt om du har nedsatt immunförsvar. Behandling mot vattkoppor måste påbörjas så snabbt som möjligt för att ha bra effekt. Helst inom 24 timmar efter att blåsorna har kommit.

Du som är gravid, inte har haft vattkoppor tidigare och misstänker att du har kommit i kontakt med smitta ska kontakta en vårdcentral eller en barnmorskemottagning.

Vad kan jag göra själv?

Det vanligaste besväret med vattkoppor är att utslagen kliar. Du kan göra flera saker själv för att lindra besvären.

Lindra klådan

Du kan lindra klådan med kylbalsam, alsolsprit och svalt vatten.

Kylbalsam och alsolsprit finns att köpa receptfritt på apotek. Kallt vatten kan också kännas svalt och skönt på huden. Kylbalsam och svalt vatten kan också användas mot kliande utslag på slemhinnor på kroppen.

Vissa receptfria antihistaminer kan användas mot klåda, till exempel Loratadin och Clarityn. Det finns en åldersgräns för många av läkemedlen och det står angivet på förpackningen.

Håll huden ren

Tvätta huden med tvål och vatten. Genom att hålla huden ren kan du undvika att bakterier kommer in i vattkopporna, så att de blir infekterade. Det kan lätt hända om du kliar dig mycket.

Undvik vissa läkemedel

Du som har vattkoppor kan använda läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, för att lindra feber och värk.

Använd däremot inte läkemedel med ibuprofen, till exempel Ipren, eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare. De kan i samband med vattkoppor öka risken för ovanliga, men allvarliga infektioner.

Barn upp till 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Treo och Bamyl, mot feber utan att först tala med läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till en allvarlig hjärnskada.

Undvik att använda hydrokortisonsalva mot klåda av vattkoppor, eftersom den kan göra att blåsorna lättare blir infekterade av bakterier.

Behandling

Barn behöver sällan behandlas av sjukvården. Sjukdomen läker av sig själv.

För ytterligare information se 1177.se Vattkoppor.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.