Läs artiklar om influensavaccin för äldre

Olika influensa­vaccin för dig som är äldre

Harald Zetterquist

HARALD ZETTERQUIST leg. läkare

Äldre personer har en ökad risk att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av influensa. Nu finns det även förstärkta vacciner som är speciellt framtagna för att ge bättre skydd till äldre.

Charlotta Zacharias

CHARLOTTA ZACHARIAS leg. läkare

Influensasäsongen är här och särskilt äldre personer riskerar att bli svårt sjuka. Vaccination är bästa sättet att minska risken för influensa och allvarliga följdsjukdomar.

Vacciner & virus – en podd av Sanofi

Vacciner & Virus är podden som undersöker olika perspektiv på virusinfektioner och vacciner.

Avsnitt 1: Influensa & hjärtkärlhändelser
Avsnitt 2: Influensa & diabetes
Avsnitt 3: Myter kring influensa & influensavaccination

Olika influensa­vaccin för dig som är äldre

Influensasäsongen är här och det är viktigt att äldre personer vaccinerar sig varje år för att minska risken för allvarliga komplikationer. 

Äldre har en ökad risk att bli svårt sjuka av influensa...

Influensa kan starta en kedjereaktion av inflammatoriska processer i kroppen och orsaka svåra följdsjukdomar.

Lunginflammation1

Hjärtinfarkt2

Stroke2

Sjukhusinläggning1,3

Minskad livskvalitet4

Död1

63 % av alla sjukhusinläggningar på grund av influensa och 85 % av influensarelaterade dödsfall sker hos personer äldre än 65 år5,6,7

Fler än 2 av 10 över 65 år som varit inlagda på sjukhus på grund av influensa upplever att de efteråt blivit mer beroende av hjälp från andra i vardagen4,7

… eftersom immunförsvaret försämras med åldern6,7,8

Immunförsvaret blir svagare med åldern och påverkar såväl motståndskraften mot infektioner som kroppens förmåga att svara på vaccination7,9

Kroniska sjukdomar, som många äldre lider av, riskerar att försämras av influensa7

Att vaccinera sig är ett enkelt sätt att förebygga influensa och förbli frisk och aktiv.

Äldre har sämre förmåga att utveckla ett robust immunsvar efter vaccination på grund av sitt svagare immunsystem.7,9

Genom att vaccinera dig skyddar du dig både mot säsongsinfluensan och dess komplikationer.

Det finns olika typer av influensavaccin för dig som är äldre.

Prata med din vaccinatör om vilket influensavaccin som passar bäst för just dig.

Var kan du vaccinera dig mot säsongsinfluensa?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till riskgrupper. Personer i riskgrupp erbjuds gratis influensavaccin. Läs mer på folkhäsomyndighetens hemsida om årets infuensavaccination och vilka riskgrupperna är.

Gå in på 1177.se, välj din sjukvårdsregion och läs på om influensavaccination just i ditt område.

På Sanofi Sveriges vaccininfo.se finns också ett urval av vaccinationsklinker som erbjuder influensavaccination:

Vacciner & virus – en podd av Sanofi

Influensa & diabetes

I detta avsnitt pratar vi om influensa och diabetes med inte mindre än tre expertgäster: Björn Ehlin som är förbundsordförande på Svenska Diabetesförbundet, Stig Attvall som är docent, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ole Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro.

Influensa & hjärtkärlhändelser

Under influensasäsongen dör fler människor till följd av hjärtkärlsjukdomar än under resten av året. I detta podavsnitt pratar vi om influensavaccination och hjärtkärlsjukdom med våra expertgäster Inger Ros som är f.d. förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung och Ole Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro.

Myter kring influensa & influensavaccination

Under influensasäsongen uppstår diskussioner om både influensa som sjukdom och fördelar och nackdelar med att förhindra influensasjukdom genom vaccination. I dagens diskussion fokuserar vi på influensa, risker med sjukdomen och fördelar och nackdelar med influensavaccination och andra vanliga frågor kring influensa och influensavaccination.

Frågor och svar

  Influensavaccination är den mest effektiva åtgärden för att förhindra och förebygga säsongsinfluensa och dess allvarliga följder. Den förväntade effekten uppnås cirka två veckor efter vaccination. Vaccinerna måste årligen anpassas till de influensavirus som cirkulerar och läkemedelsbolagen gör detta efter rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO). De tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller två influensa A-stammar och två influensa B-stammar (så kallade tetravalenta vacciner).7

  De flesta regioner startar sina allmänna vaccinationskampanjer Tisdagen den 7 november 2023 (vecka 45) för personer som tillhör riskgrupp. Vaccinationer på särskilda boenden kan börja tidigare.10

  När allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas den 7 november 2023 kommer följande grupper erbjudas vaccination mot influensa: 1) personer 65 år och äldre, 2) medicinska riskgrupper under 65 år, 3) hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt 4) vård- och omsorgspersonal.11

  Tillhör du riskgrupp?

  I samband med influensa finns risk för komplikationer i form av lunginflammation, bihåleinflammation, luftrörsinflammation, öroninflammation och mer sällsynta inflammationer i nervsystemet såsom hjärn- och hjärnhinneinflammation10 samt stroke och hjärtinfarkt2.

  För i övrigt friska personer är sjukdomen oftast självläkande inom en vecka.10

  Ja, det finns studier som tyder på att risken för hjärtinfarkt ökar efter influensa.12

  I Sverige rekommenderar Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper för hjärt- och kärlsjukdomar och för vaccinationer att influensavaccin erbjuds alla stabila patienter som under den årliga influensa­vaccinationskampanjen (november–februari) vårdas för hjärtinfarkt och att vaccinet ges under vårdtiden. Expertgrupperna poängterar vidare betydelsen av att också övriga patienter med kroniska hjärtsjukdomar, inklusive stabil kranskärlssjukdom, vaccineras årligen mot säsonginfluensa.13

References:

 1. Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/ Webbplats senast besökt september 2022.
 2. Fröbert O, et al. Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Circulation. 2021 Nov 2;144(18):1476-1484. Hämtad från doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042. Epub 2021 Aug 30. PMID: 34459211.
 3. Lee JKH, et al. Efficacy and effectiveness of high-dose influenza vaccine in older adults by circulating strain and antigenic match: An updated systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2021 Mar 15;39 Suppl 1:A24-A35. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.09.004
 4. Andrew MK et al. Persistent Functional Decline Following Hospitalization with Influenza or Acute Respiratory Illness. J Am Geriatr Soc. 2021 Mar;69(3):696-703. doi: 10.1111/jgs.16950.
 5. Thompson WW, et al. (2004). Influenza-associated hospitalizations in the United States. JAMA, 292(11):1333-1340. doi: 10.1001/jama.292.11.1333.
 6. 6. CDC. (2019). People 65 years and older & influenza. hämtad från: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/65over.htm, Webbplats senast besökt september 2022.
 7. Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Version åtta, augusti 2023, https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-ominfluensavaccination-till-riskgrupper/ senast besökt sept 2023
 8. Gavazzi G & Krause K (2002). Ageing and infection. The Lancet Infectious Diseases, 2(11), 659-666. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(02)00437-1
 9. Aw D, Silva AB, Palmer DB. (2007). Immunosenescence: emerging challenges for an ageing population. Immunology, 120(4):435-446. doi:10.1111/j.1365-2567.2007.02555.x.
 10. Folkhälsomyndigheten: Smittskydd och beredskap: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/ Webbplats senast besökt september 2022.
 11. Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/influensa/, senast besökt sept 2023
 12. Kulick ER, Alvord T, Canning M, Elkind MSV, Chang BP, Boehme AK. Risk of stroke and myocardial infarction after influenza-like illness in New York State. BMC Public Health. 2021 May 5;21(1):864. doi: 10.1186/s12889-021-10916-4. PMCID: PMC8097921.
 13. Janusinfo, Region Stockholm: Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas i samband med vård efter hjärtinfarkt. https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/vaccinmotsasongsinfluensarekommenderasisambandmedvardefterhjartinfarkt.5.2946dcd31818012817321a62.html#:~:text=Region%20Stockholms%20l%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9s%20expertgrupper%20f%C3%B6r,att%20vaccinet%20ges%20under%20v%C3%A5rdtiden. Webbplats besökt september 2022.

MAT-SE-2200516-2.0-09/2023