MENINGOKOCKER

Vad är det?

Invasiv meningokockinfektion är en bakterieinfektion som kan orsaka allvarliga sjukdomar inklusive meningit och sepsis. Meningit är en infektion i de skyddande membranen runt hjärnan och ryggmärgen. Man kan bära på bakterien utan att veta om det. Bakterien utgör dock en allvarlig hälsorisk när den blir invasiv eller när den förs över till barn eller andra som inte blivit vaccinerade.

Vilka är i riskzonen?

Många friska individer kan bära bakterien i halsen eller näsan och smitta andra utan att bli sjuka.

Invasiv meningokockinfektion kan vara dödlig för upp till 10 % av alla smittade människor. De som löper störst risk för invasiv meningokockinfektion är:

 • Barn under 5 år
 • Människor som bor i överbefolkade bostäder
 • Ungdomar mellan 15 och 18 år
 • De som reser där sjukdomen är vanlig, inklusive meningitbältet i Afrika söder om Sahara
 • Personer med specifika genetiska riskfaktorer
 • Personer med en infektion i luftrören (såsom influensa)
 • Rökare
 • Personer med HIV-infektion

Vilka är symptomen?

Symptom utvecklas normalt sett inom 3–4 dagar efter exponering för bakterien, men det kan ta upp till 10 dagar. De innefattar:

 • Plötslig feber
 • Dåsighet
 • Irritation eller gnällighet
 • Intensiv huvudvärk
 • Kräkningar
 • Stel nacke
 • Utslag som börjar som röd-/lilaaktiga prickar som inte försvinner när man trycker på dem och som sprids snabbt

Hur smittar det?

Meningokockmeningit orsakas av bakterien Neisseria meningitides när den tar sig in i blodet eller hjärnhinnan. När bakterien tar sig in i kroppen kan den orsaka allvarliga sjukdomar såsom:

 • Meningit, en infektion i membranen runt hjärnan och ryggmärgen
 • Sepsis, en farlig blodinfektion

Olika typer av invasiv meningokockinfektion förekommer på olika platser.

Invasiv meningokockinfektion sprids genom nära kontakt eller direktkontakt såsom:

 • Boende i överbefolkade bostäder
 • Hosta, nysningar eller kyssar
 • Delande av mat eller dryck
 • Delande av tandborstar, tandskydd, cigaretter och läppstift
 • Delande av munleksaker eller musikinstrument med munstycken

Hur kan det förebyggas?

Det bästa sättet att förebygga meningokockinfektion är att säkerställa att du och dina barn är vaccinerade. Meningokockvaccinet skyddar dig mot olika stammar av bakterien som orsakar de dödliga formerna av sjukdomen.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccination kan även behövas vid resor till områden med pågående smittspridning. Inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien, är det viktigt att komma ihåg att vaccination mot meningokocksjukdom krävs för inresan.

Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion.

Hur behandlas det?

Invasiv meningokockinfektion är medicinskt akut och kräver omedelbar vård. Invasiv meningokockinfektion behandlas med antibiotika i 3–7 dagar. Kontakta din vårdgivare omedelbart om du har exponerats för invasiv meningokockinfektion genom:

 • En infekterad familjemedlem
 • En infekterad kontakt på daghem
 • En infekterad kontakt på förskola
 • Orala sekret från någon som är infekterad

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.