POLIO

Vad är det?

Polio eller barnförlamning är en sjukdom som orsakas av poliovirus. I Sverige ingår poliovaccination som en del av barnvaccinationsprogrammet.

Vilka är i riskzonen?

Polio har utrotats i nästan hela världen tack vare vaccination. Tre länder är forfarande direkt drabbade: Afganistan, Pakistan och Nigeria. Riskländer där polio kan förekomma finns endast i delar av Afrika, Mellanöstern, Asiensamt Ukraina i Europa.

Vilka är symptomen?

  • Huvudvärk och feber
  • Illamående
  • Muskelvärk och stel nacke
  • Förlamning

Hur smittar det?

Viruset överförs via luftvägarna eller munnen och förökar sig i matsmältningskanalen.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination

I Sverige får barn skydd mot polio i ett nationellt vaccinationsprogram med kombinationsvacciner vid åldern 3, 5, 12 månader och 5 år.

Förnyad vaccination

En förnyad vaccination behövs innan resa till riskområden med polio om det gått över 10 år sedan senaste dosen. Om man skall stanna i över 4 veckor i riskområden behövs en förnyad vaccination om det gått mer än ett år sedan senaste dosen.

Du kan behöva ett internationellt vaccinationsintyg, ett ”gult kort”, om du reser till ett land med risk för polio. Till exempel för resenärer till Saudiarabien rekommenderas en förnyad vaccination före resan.

Vid resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Resenärer som ska stanna en längre tid (mer än fyra veckor) i ett land där polio cirkulerar bör kontrollera aktuella vaccinationsrekommendationer.

Hur behandlas det?

Det finns ingen specifikt verksamt läkemedel mot polio, endast symptomatisk behandling.

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Poliohttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/polio/ [2018-06-01]

  2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.