MÄSSLING

Vad är det?

Mässling är en extremt smittsam, allvarlig sjukdom som oftast smittar genom direktkontakt eller genom luften. Viruset infekterar luftrören och kan sedan spridas genom kroppen.

Vilka är i riskzonen?

Vaccination är det bästa sättet att skydda dig och dina barn mot mässling. Mässling var tidigare en vanlig barnsjukdom. Tack vare vaccination är risken att du får mässling väldigt låg.

Mässling är väldigt smittsamt och kan enkelt överföras när du har kontakt med någon som är smittad.

Vilka är symptomen?

Symptom uppstår normalt sett inom 7–18 dagar efter exponering för mässlingsviruset. De första symptomen innefattar:

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Röda ögon
 • Trötthet
 • Irritation (dåligt humör eller tjurighet)
 • Förekomst av små, vita prickar i munnen eller halsen

Ett stort inflammerat utslag kan uppstå i ansiktet och spridas ner längs kroppen efter 3–7 dagar. De flesta tillfrisknar helt från mässling inom 2–3 veckor. Mässling kan dock vara särskilt farligt för spädbarn och de med nedsatt immunförsvar.

Hur smittar det?

Mässling orsakas av ett virus inom paramyxoviridae-familjen. Viruset kan finnas i din näsa, mun, i ögonen eller på huden. Det sprids väldigt lätt och är extremt smittsamt.

Mässlingviruset kan överföras:

 • Genom direktkontakt
 • Genom luften när en infekterad person hostar eller nyser
 • Via föremål som nyligen exponerats för smittat slem eller saliv, såsom bestick, glas och servetter

Viruset kan spridas till andra från fyra dagar innan utslaget börjar utvecklas till fyra dagar efter att det har uppstått på kroppen.

Hur kan det förebyggas?

Mässling kan motverkas genom att man får 2 doser av vaccin innehållande mässling.

Biverkningarna av vaccinet är vanligtvis lindriga och går över inom några dagar.

Om du ska resa utomlands bör du besöka din vårdgivare minst 6 veckor före avresa för att diskutera om mässlingsvaccin är lämpligt för dig och dina barn.

Vaccinet ges i två doser i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:

 • 18 månaders ålder
 • Årskurs 1-2

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades med den andra dosen vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 vaccineras enligt det nuvarande schemat.

Vid resa till länder där mässling förekommer bör man vaccinera barnen tidigare än 18 månaders ålder. Vaccination rekommenderas inför resa generellt från 9 månaders ålder, men på speciell indikation kan man vaccinera redan från 6 månaders ålder. Om man ger en dos tidigare än 12 månaders ålder, räknas detta som en extrados. Barnet bör i dessa fall få en dos under det andra levnadsåret, t.ex. vid den vanliga tidpunkten vid 18 månaders ålder. Dosen i årskurs 1-2 ges som vanligt.

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resor.

Vissa personer som har fått immunsuppressiv behandling bör vaccineras efter att behandling är avslutad oavsett om de har blivit vaccinerade eller haft mässling tidigare i livet. Det gäller t ex patienter som har behandlats för akut leukemi eller genomgått stamcellstransplantation och ska göras i samråd med patientens behandlande läkare.

Hur behandlas det?

Det finns ingen specifik behandling tillgänglig för mässling – de flesta tillfrisknar helt inom 2–3 veckor. Om du har mässling bör du stanna hemma minst fyra dagar efter att utslaget har uppkommit för att bidra till att begränsa spridning av viruset. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om mässling och vaccination.

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.