KIKHOSTA (PERTUSSIS)

Vad är det?

Pertussis, också känt som kikhosta, är en smittsam infektion i lungorna och luftvägarna. Infektionen kan uppkomma när som helst under året och över hela världen.

Vilka är i riskzonen?

Vem som helst kan bli smittad av och sprida kikhosta. Barn som ännu inte har vaccinerats eller är undervaccinerade riskerar att utveckla pertussis. Barn under 1 år är mest utsatta. Barn under 3 månader är särskilt sårbara eftersom vaccinationsprogrammet börjar vid 3 månader.

Vilka är symptomen?

Symptom uppstår 7–10 dagar efter att man har infekterats av bakterien men kan dyka upp så sent som 28 dagar efter. Symptomen börjar med lindrig feber, snuva, röda, rinnande ögon och hosta. Hostan kan utvecklas till hostattacker som varar i 2–8 veckor och kan orsaka andningssvårigheter, kväljningar och/eller kräkningar.

Symptomen är lindrigare hos äldre barn och vuxna och kan uppträda som förkylningsliknande symptom med ihållande hosta.

Symptom för spädbarn innefattar:

  • Svår hosta (vissa hostar inte)
  • Kväljningar efter hostning
  • Minskad matlust
  • Andningssvårigheter

Hur smittar det?

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien är luftburen och sprids genom att en smittad person nyser eller hostar.

Kikhosta är som mest smittsamt under de första två veckorna efter att hostan börjar.

Hur kan det förebyggas?

Vaccinet ges i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
  • årskurs 8-9

Hur behandlas det?

Kikhosta kan behandlas med antibiotika. Håll dig undan från bebisar och barn tills du har behandlats med antibiotika i minst 5 dagar. Vård rekommenderas för början av symptomen. Prata med vårdpersonal för mer information om kikhosta och vaccination.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.