KIKHOSTA (PERTUSSIS)

Vad är det?

Pertussis, också känt som kikhosta, är en smittsam infektion i lungorna och luftvägarna. Infektionen kan uppkomma när som helst under året och över hela världen.

Vilka är i riskzonen?

Vem som helst kan bli smittad av och sprida kikhosta. Barn som ännu inte har vaccinerats eller är undervaccinerade riskerar att utveckla pertussis. Barn under 1 år är mest utsatta. Barn under 3 månader är särskilt sårbara eftersom vaccinationsprogrammet börjar vid 3 månader.

Bland barn som insjuknat med kikhosta har 70 procent av de barn som är yngre än 3 månader behövt sjukhusvård.1

Spädbarnen är oskyddande mot kikhosta under de första tre månaderna av livet utan det passiva skydd som de får om mamman vaccinerat sig under graviditeten.2,3

Tid för spädbarn att påbörja sin grundvaccinationsserier mot kikhosta.2,3

Vilka är symptomen?

Symptom uppstår 7–10 dagar efter att man har infekterats av bakterien men kan dyka upp så sent som 28 dagar efter. Symptomen börjar med lindrig feber, snuva, röda, rinnande ögon och hosta. Hostan kan utvecklas till hostattacker som varar i 2–8 veckor och kan orsaka andningssvårigheter, kväljningar och/eller kräkningar.

Symptomen är lindrigare hos äldre barn och vuxna och kan uppträda som förkylningsliknande symptom med ihållande hosta.

Symptom för spädbarn innefattar:

 • Svår hosta (vissa hostar inte)
 • Kväljningar efter hostning
 • Minskad matlust
 • Andningssvårigheter

Hur smittar det?

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien är luftburen och sprids genom att en smittad person nyser eller hostar.

Kikhosta är som mest smittsamt under de första två veckorna efter att hostan börjar.

Hur kan det förebyggas?

Vaccinet ges i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:

 • Gravida kvinnor från vecka 16 för att skydda det nyfödda barnet och modern.
 • 3 månader + 5 månader + 12 månader
 • 5 år
 • årskurs 8-9

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida kvinnor från vecka 16 och framåt. För att säkerställa att skyddet överförs till det ofödda barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men helst tidigare så att vaccinationen kan ge skydd om barnet föds för tidigt.2

Vaccination av gravida kvinnor stänger skyddsgapet och bidrar till att skydda nyfödda mot kikhosta.3,4

Tid för spädbarn att påbörja sin grundvaccinationsserier mot kikhosta.3,4

Hur behandlas det?

Kikhosta kan behandlas med antibiotika. Håll dig undan från bebisar och barn tills du har behandlats med antibiotika i minst 5 dagar. Vård rekommenderas för början av symptomen. Prata med vårdpersonal för mer information om kikhosta och vaccination.

Hitta en vaccinations­klinik

Boka din tid

REFERENSER

 1. Folkhälsomyndigheten. Kikhostahttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/kikhosta/ (2022-08-15)

 2.  Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2022/augusti/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-vaccination-mot-kikhostafor-gravida/ (2023-06-01)

 3. Halperin SA, Langley JM, Ye L, et al. A randomized controlled trial of the safety and immunogenicity of tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccine immunization during pregnancy and subsequent infant immune response. Clin Infect Dis. 2018;67(7):1063-1071. 3. Dabrera G, Amirthalingam G, Andrews N, et al. A case-control study to estimate the effectiveness of maternal pertussis vaccination in protecting newborn infants in England and Wales, 2012-2013. Clin Infect Dis. 2015;60(3):333-337.

 4. Dabrera G, Amirthalingam G, Andrews N, et al. A case-control study to estimate the effectiveness of maternal pertussis vaccination in protecting newborn infants in England and Wales, 2012-2013. Clin Infect Dis. 2015;60(3):333-337.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.

MAT-SE-2300402 (V1.0) MAY 2023