RABIES

Vad är det?

Rabies är en dödlig hjärninflammation orsakad av ett virus. Efter ett bett eller slickningar från ett djur bör förebyggande behandling sättas in.

Vilka är i riskzonen?

Rabies förekommer i över 150 länder. Vanligtvis överförs smittan till människor av hundbett, men även andra däggdjur, inklusive fladdermöss, kan överföra rabies.

Vilka är symptomen?

Sjukdom kan förhindras med vaccination innan smitta, eller omedelbart efter. Efter påbörjat sjukdomsförlopp leder sjukdomen så gott som alltid till döden. Symptomen kan starta redan efter några dagar, vanligtvis dock 1–3 månader efter bettet.

Symptomen på rabies kan vara av två typer

1. Aggressivitet

  • Feber
  • Smärta, stickningar och brännande känsla på bettstället
  • Sväljningssvårigheter, kramper
  • Förvirring
  • Hallucinationer

2. Förlamningssymptom

  • Delvis förlamning

Hur smittar det?

En människa blir smittad när saliv från ett sjukt djur kommer in i skadad hud eller på slemhinnor till följd av bett, rivning eller slickning. Efter ett bett eller slickningar från ett djur bör förebyggande behandling sättas in omedelbart.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination

Den som ska ut och resa kan få en förebyggande vaccinationsserie mot rabies. Serien består av tre vaccinationstillfällen.

Rör inte djur

Undvik även kontakt med fladdermöss.

Vaccination kan övervägas till resenärer som genom sitt yrke har ökad risk för kontakt med rabiessmittade djur eller människor, till exempel skogsfolk, veterinärer, sjukvårdspersonal etc. Vaccinet brukar också ges till personer som kommer att befinna sig tidsmässigt långt från platser där vaccin finns att tillgå. Barn, som har en bristande förmåga att inse vikten av att inte kela med djur, bör kanske särskilt komma i åtanke.

Man vaccineras mot rabies vid tre tillfällen. Efter den tredje dosen har man ett grundskydd mot sjukdomen. Men om man har blivit slickad i ett sår eller biten och det finns minsta risk att man har smittats måste man få ytterligare behandling.

Hur behandlas det?

Vård vid djurbett/kontakt med slemhinnor

Rengör bitsåret omedelbart med rikligt med vatten och tvål och sök genast läkarvård. Snabbt påbörjad vaccination och förebyggande behandling med immunoglobulin minskar risken för utvecklad rabiessjukdom. Vaccination behövs alltid, även om man har fått förebyggande rabiesvaccination. Om man inte har fått förebyggande vaccination behöver man också injektioner med immunoglobulin, man måste då eventuellt resa till ett annat land för att få dem.

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Rabieshttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rabies/ [2018-06-01]

  2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.