HEPATIT A

Vad är det?

Hepatit A är en akut leverinflammation som orsakas av virus. Hos vuxna kan leverinflammationen vara allvarlig.

Vilka är i riskzonen?

Hepatit A är mycket vanligt, särskilt i utvecklingsländer där hygienstandarden kan vara låg. Hepatit A förekommer även i några länder i Europa.

Vilka är symptomen?

Symptomen uppträder ungefär 15–50 dagar efter smittotillfället, i genomsnitt efter 28 dagar.

  • Huvudvärk och feber
  • Trötthet
  • Illamående och buksmärtor
  • Gulfärgning av hud och ögonvitor

Hur smittar det?

Den överförs vanligtvis via förorenad mat eller dryck eller genom kontakt från person till person via smutsiga händer eller toalettutrymmen. Om små barn drabbas av sjukdomen har de sällan några symptom och kan sprida den till övriga familjen eller på förskolan.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination

Difteri behandlas med antibiotika och med ett difteri-antitoxin. Antitoxinet ges för att bekämpa toxinerna som difteribakterien skapar. Trots behandling kan difteri vara dödligt i 1 av 10 fall. Difteri kan vara särskilt farligt för små barn. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om difteri och vaccination.

Tvätta händerna

Använd även desinfektionsmedel.

Vatten på flaska

Drick inte kranvatten, inte ens på hotell med god standard. Undvik också isbitar.

Mat

Skala frukter och ät bara ordentligt tillagad mat. Koka frysta bär före användning. Undvik otillräckligt tillagade musslor och ostron.

Hur behandlas det?

Det finns inte någon specifik behandling mot Hepatit A. Normalt läker sjukdomen ut utan bestående men

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Hepatit A. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-a/ [2018-06-01]

  2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.