ROTAVIRUS

Vad är det?

Rotavirus är ett smittsamt virus som kan orsaka mag-tarminflammation. Mag-tarminflammation orsakat av rotavirus är vanligast hos spädbarn och små barn. Äldre barn och vuxna kan dock också bli sjuka av rotavirus.

Vilka är i riskzonen?

Barn med nedsatt immunförsvar löper större risk för allvarlig och utdragen mag-tarminflammation. För vuxna är risken att utveckla mag-tarminflammation till följd av rotavirus större vid resor i utvecklingsländer, de som tar hand om barn med mag-tarminflammation till följd av rotavirus, de som har nedsatt immunförsvar samt äldre vuxna.

Vilka är symptomen?

Symptomen uppstår inom 2 dagar efter smitta med rotavirus.

Symptomen hos barn innefattar:

  • Svår, vattnig diarré
  • Kräkningar
  • Feber
  • Magont
  • Minskad aptit
  • Uttorkning

Symptom på uttorkning innefattar:

  • Minskad urinering
  • Muntorrhet
  • Yrsel när man ställer sig upp
  • Hos barn: gråt med lite eller inga tårar, barnet är ovanligt trött eller gnälligt

Vuxna med rotavirus har generellt sett mildare symptom.

Hur smittar det?

Rotavirusinfektioner sprids främst genom tarmsmitta. Det finns även viss evidens för att det kan spridas via luftvägarna eller genom indirekt kontakt med fomiter eller smittade ytor. Hushållsöverföring av mag-tarminflammation till följd av rotavirus är vanlig.

Hur kan det förebyggas?

Vaccinet kan ges till barn från sex veckors ålder för att skydda mot rotavirusinfektion. Regeringen tog under hösten 2017 beslut att införa rotavirusvaccin i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

Dosering

Vaccination omfattar 2 eller 3 doser (beroende på vaccin) med ett intervall på fyra veckor mellan doserna. Vaccinet ges till barn från sex veckors ålder. Första dosen ska ges före 12 veckors ålder. Den sista dosen ska helst ges före 16 respektive 22 veckors ålder, beroende på vilket vaccin används. Vaccinationerna måste vara avslutade vid 24 respektive 32 veckors ålder.

Hur behandlas det?

Det finns inte någon specifik behandling av rotavirus, utan endast understödjande behandling för att lindra symptomen. Det bästa sättet att skydda sig mot uttorkning är att dricka mycket vätska. vätskeersättning kan köpas i de flesta mataffärer och apotek och kan hjälpa mot lättare uttorkning. Allvarlig uttorkning kan kräva behandling på sjukhus. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om rotavirus och vaccination.

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.