JAPANSK HJÄRNINFLAMMATION

Vad är det?

Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen är ofta symptomfri, men mindre än 1 % av de smittade kommer att utveckla en allvarlig sjukdom med hjärninflammation (även kallad encefalit) som symptom, vilken även kan leda till döden.

Vilka är i riskzonen?

Risken för infektion ökar om det finns risfält och grisar i området, eftersom de bidrar till spridningen av myggor och sjukdomsöverföringen.

Vilka är symptomen?

Inkubationstiden är tre till sju dygn.
Första symptomen

 • Huvudvärk och feber
 • Frossa
 • Trötthet
 • Illamående

Allvarlig sjukdom

Hjärninflammation och symptom relaterade till det centrala nervsystemet såsom kramper och förlamning

Hur smittar det?

Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som sprids via myggor.

Hur kan det förebyggas?

Myggor

 • Skydda dig mot myggor både på dagen och natten
 • Bär heltäckande, ljusa kläder.
 • Använd myggmedel.
 • Se till att det inte finns myggor i sovutrymmen.
 • Använd myggnät.

Vaccination

 • Rekommenderas för dem som ska vistas mycket utomhus i drabbade områden och särskilt på landsbygden under en längre period (som regel mer än 4 veckor).

Vaccinet rekommenderas till vuxna, ungdomar och barn i åldern två månader och äldre som kommer att vistas längre tid i länder där japansk encefalit är endemiskt eller som ska uppehålla sig på landsbygd i områden med många sjukdomsfall.

Sjukdomen är sällsynt och risken att smittas är synnerligen liten, men följderna av sjukdomen kan vara allvarliga.

Följder hos patienter med symptom:

 • 1/3 återhämtar sig
 • 1/3 får bestående men
 • 1/3 dör

Hur behandlas det?

Det finns inte någon specifik behandling.

REFERENSER

 1. Folkhälsomyndigheten. Japansk encefalit. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/japansk-encefalit/ [2018-06-01]

 2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.