HUMANT PAPILLOMVIRUS

Vad är det?

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste virussjukdomen som drabbar fortplantningsorganen.

Det finns olika typer av HPV som drabbar olika delar av kroppen. Vissa av dessa kan orsaka anal- och könsvårtor och andra kan leda till mer allvarliga konsekvenser såsom livmoderhals-, penis- och ändtarmscancer eller orsaka cancer i huvudet och halsen.

Vilka är symptomen?

De flesta HPV-infektioner sker utan några symptom och går över utan behandling.

Hos vissa människor kan HPV-infektioner fortleva. Detta är särskilt farligt om den fortlevande infektionen är av en typ som kan orsaka cancer. I vissa fall kan HPV orsaka cancer i penis-, anal-, livmoderhalscancer, samt cancer i vulva och vagina. Fortlevande HPV-infektioner av en typ som kan orsaka cancer är den största orsaken till livmoderhalscancer. HPV-stammar som orsakar könsvårtor ökar vad man vet inte risken för cancer.

Hur smittar det?

De stammar av HPV-viruset som kan orsaka könssjukdomar överförs från person till person genom hudkontakt och sexuell kontakt.

Hur kan det förebyggas?

Överföring kan begränsas genom säkert sex inklusive konsekvent och korrekt användning av kondom, liksom ett färre antal sexpartner. Avhållsamhet från sexuella aktiviteter skyddar mot sexuellt överförbara infektioner.

HPV kan förebyggas genom vaccin. Vaccinet är som mest effektivt när det ges innan personen blir sexuellt aktiv.

HPV-vaccin erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor i årskurs 5 eller 6. Kompletterande vaccination ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder.

Hur behandlas det?

Tidig upptäckt är avgörande för att identifiera cancer- och pre-cancerceller. Detta kan förbättra en kvinnas behandlingsmöjligheter och chans till överlevnad om hon skulle diagnosticeras med livmoderhalscancer eller dess förstadier. De HPV-vaccin som finns tillgängliga just nu skyddar inte mot alla typer av HPV som orsakar cancer. Därför bör alla kvinnor, inklusive de som blivit vaccinerade, fortsätta gå på undersökningar för livmoderhalscancer (cellprovtagning). Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om HPV och vaccination.

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Humant papillomvirushttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/humant-papillomvirus-hpv/ [2018-06-01]

  2. World Health Organization. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer Fact Sheet.(2017)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
    [2018-06-01]

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.