TYFOIDFEBER

Vad är det?

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som kan vara allvarlig. Den orsakas av bakterien Salmonella Typhi. Bakterierna orsakar först en tarminflammation och går sedan vidare in i blodcirkulationen, vilket orsakar en allmän infektion.

Vilka är i riskzonen?

Tyfoidfeber förekommer framför allt i utvecklingsländer med dålig hygien. Tyfoidfeber förkommer i Sydamerika, Afrika, delar av mellanöstern samt i Asien.  Antibiotikaresistenta Salmonella Typhi-bakterier blir allt vanligare, särskilt i Indien och Asien.

Vilka är symptomen?

Symptomen uppträder vanligtvis 1–2 veckor efter smittotillfället.

  • Huvudvärk och feber
  • Aptitlöshet och allmänt illamående
  • Rödfläckiga utslag
  • Förstoppning eller diarré
  • Torrhosta

Hur smittar det?

Tyfoidfeber smittar framförallt via dryck eller mat som inte hanterats hygieniskt. Man kan smittas av tyfoidfeber om man får i sig bakterierna i munnen vilket oftast sker via förorenad mat och dryck eller smutsiga händer.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination

Vaccination mot tyfoidfeber kan tas genom en spruta eller med kapslar som sväljs. För personer som bor i områden där tyfoidfeber inte förekommer ger vaccinationen med spruta  ett skydd som varar i cirka tre år medan vaccination med kapslar rekommenderas att förnyas varje år.

Den individuella risken för tyfoidfeber varierar beroende på förhållanden där man kommer att vistas under semestern. Risken att drabbas ökar ju längre man befinner sig i riskområden, men risken finns redan från dag ett. Planeras en längre vistelse i länder med hög förekomst av tyfoidfeber rekommenderas vaccination.

Förnyad vaccination

Vaccinationsskyddet försvinner efter 1–3 år. Om du reser tillbaka till riskområdet och det har gått några år sedan den senaste vaccinationen, kontrollera med din läkare eller sjuksköterska om du behöver en förnyad vaccination.

Tvätta händerna

Använd även desinfektionsmedel.

Vatten på flaska

Drick inte kranvatten, inte ens på hotell med god standard. Undvik också isbitar.

Mat

Skala frukter och ät bara ordentligt tillagad mat.

Hur behandlas det?

Antibiotikabehandling bör startas så fort som möjligt, annars kan sjukdomen vara livshotande. Det finns antibiotikaresistenta tyfoidbakterier i världen vilket försvårar behandling.

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.