GULA FEBERN

Vad är det?

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen kan vara allvarlig och kan även leda till döden.

Vilka är i riskzonen?

Gula febern är allmänt spridd i Afrika, Central- och Sydamerika. Sjukdomen förekommer inte i Asien.

Vilka är symptomen?

Symptomen uppträder vanligtvis 3–6 dagar efter infektion.

 • Huvudvärk och feber
 • Muskelvärk
 • Illamående och kräkningar

Hos vissa övergår sjukdomen till den toxiska fasen.

 • Blödningar
 • Gulsot, njur- och leversvikt

Hur kan det förebyggas?

Att undvika myggbett och att vaccinera sig mot gula febern skyddar mot sjukdomen. Skydda dig mot myggor både på dagen och natten. Vaccination rekommenderas om man skall resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika. Inför resa, uppdatera dig om senaste informationen gällande var sjukdomen förkommer då det förändras och ibland innefattar större städer.

Myggor som sprider gula febern biter mest under dagtid

 • Bär heltäckande, ljusa kläder.
 • Använd myggmedel.
 • Se till att det inte finns myggor i sovutrymmen.
 • Använd myggnät.

Vaccination

Ta reda på före resan om gula febern förekommer vid din destination och om du behöver ett vaccinationsintyg för gula febern, ett s.k. ”gult kort”. Vaccination mot gula febern före resan skyddar mot sjukdomen. Vaccination kan också vara ett krav för inresa i många länder.

Du kan eventuellt vara tvungen att ha ett internationellt vaccinationsintyg, ett ”gult kort”, om du reser till eller gör en mellanlandning i ett område där gula febern förekommer. Vaccinationsintyget träder i kraft 10 dagar efter vaccinationen och gäller i allmänhet under hela livet.

Vissa länder har krav på vaccination före inresa, särskilt om man kommer resande från områden där sjukdomen ofta förekommer. Kraven syftar främst till att skydda landet, inte resenären.

I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination. För att certifikatet ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst. Rekommendationen har tidigare varit att påfyllnadsdos krävs efter tio år vid vistelse i områden där sjukdomen finns men Världshälsoorganisationen (WHO) har nu fastställt att en dos ger livslångt skydd.

Om man ska resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika och till en del storstäder i Sydamerika bör man vaccinera sig, även om landet inte formellt skulle kräva det. Se WHOs rekommendationer för resenärer.

Hur behandlas det?

Det finns inte några läkemedel mot viruset som orsakar gula febern. Istället behandlar man sjukdomens symptom.

REFERENSER

 1. Folkhälsomyndigheten. Gula febernhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/gula-febern/ [2018-06-01]

 2. CDC. Yellow book. Health Information for International Travel. 2018.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.