KOLERA

Vad är det?

Kolera är en akut tarminfektion som orsakas av bakterien vibrio cholerae. Den sprids oftast genom att man dricker vatten eller äter mat som har blivit smittad. Kolera är vanligast i områden med bristande sanitet, dålig hygien, överbefolkning och brist på rent vatten och mat. Förekomsten är som högst i utvecklingsländer inklusive delar av Afrika, Asien och Central- och Sydamerika.

Vilka är symptomen?

 • De flesta smittade personerna uppvisar inga symptom.
 • För de som utvecklar symptom tar det mellan 12 timmar och 5 dagar efter förtäring av smittad mat eller vatten innan symptomen uppstår.
 • Bland dem som utvecklar symptom har majoriteten av fallen lindriga eller måttliga symptom.

I milda till måttliga fall innefattar symptomen:

 • Diarré, med eller utan kräkningar

I mer allvarliga fall innefattar symptomen:

 • Benkramper, illamående, kräkningar och frekvent vattnig diarré
 • Kan leda till allvarlig uttorkning och till och med död om man inte får vård omedelbart.

Vilka är i riskzonen?

Det flesta resande löper en väldigt liten risk om de sköter sin personliga hygien och är försiktiga när det gäller mat och vatten, även i länder där kolerautbrott har rapporterats. Resenärer som löper högre risk är de som besöker, jobbar eller bor i områden med begränsad tillgång till säker mat och vatten samt ordentlig sanitet eller i områden där utbrott pågår.

Hur smittar det?

Bakterien finns i avföringen hos smittade personer och kan föras över till andra som intar mat eller vatten som smittats med bakterien. Kolera förekommer i områden med bristfällig hantering av avlopps- och dricksvatten.

Dåligt tillagade eller råa skaldjur kan smittas av vatten som innehåller bakterien, eller om de hanteras av en smittad person.

Hur kan det förebyggas?

Konsultera din vårdgivare eller besök en vårdcentral helst 6 veckor innan du reser till ett område där kolerautbrott pågår.

 1. Vidta försiktighetsåtgärder gällande mat- och vatten.
 2. Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder innan du äter, hanterar mat samt efter toalettbesök och blöjbyte.
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till vatten
 3. Resenärer som löper större risk (de i områden med begränsad tillgång till ren mat och rent vatten och/eller dålig sanitet) kan ha nytta av vaccination.
 4. Håll koll på din hälsa och bär med dig vätskeersättning
  •  Om du får allvarlig diarré och/eller kräkningar ska du omedelbart söka läkarvård.
  • Drick mycket och använd vätskeersättning för att motverka uttorkning.
  • Spädbarn, små barn, äldre och de med andra sjukdomstillstånd löper större risk för uttorkning.

De som planerar att leva under enkla hygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller de som äter magkatarr-/magsårsmediciner, har någon bakomliggande sjukdom som till exempel tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att man kan bli svårare sjuk) bör överväga vaccination.

Hur behandlas det?

Kolera är en sjukdom som är enkel att behandla: majoriteten av de som smittas kan behandlas genom omedelbar administration av oral vätskeersättning. Vuxna kan behöva upp till 6 liter vätskeersättning för att behandla måttlig uttorkning första dagen.

Den viktigaste behandlingen är att se till att du inte blir uttorkad.

Om en person som uppvisar symptom behandlas omedelbart är sjukdomen sällan dödlig. I allvarliga kolerafall kan antibiotika hjälpa till att förkorta sjukdomsförloppet. Allvarligt uttorkade patienter kräver snabb administrering av vätska intravenöst utöver oral vätskeersättning. Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om kolera och vaccination.

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.