PNEUMOKOCKER

Vad är det?

Pneumokocksjukdom är en bakterieinfektion som har olika undertyper beroende på var i kroppen infektionen uppstår. Sjukdomen kan vara mindre allvarlig när den drabbar bihålorna eller öronen, men mer allvarlig när andra delar av kroppen drabbas.

En allvarlig form av sjukdomen är när den sätter sig på lungorna (lunginflammation). Lunginflammation är den vanligaste formen av pneumokocksjukdom hos vuxna. Det kan kräva inläggning på sjukhus och kan i värsta fall vara dödligt.

När bakterien är invasiv kan den leda till infektion i blodet samt i vätskor och vävnad runt hjärnan och ryggmärgen (meningit), som kan leda till hjärnskador eller död. Detta kallas invasiv pneumokockinfektion.

Vilka är i riskzonen?

Man kan drabbas av pneumokocksjukdom i alla åldrar, men invasiv pneumokockinfektion drabbar oftast de som är under 5 (särskilt de under 2) och de över 65 års ålder.

Du kan också löpa ökad risk för invasiv pneumokockinfektion om du:

  • har hörselimplantat
  • har ett nedsatt immunförsvar eller är immunsupprimerad
  • har en kronisk organsjukdom (t.ex. i njurar, lever, lungor eller hjärta)
  • har vissa andra kroniska sjukdomar (såsom diabetes eller astma)
  • saknar en mjälte eller har en ickefungerande mjälte
  • är exponerad för cigarettrök
  • är hemlös

Vilka är symptomen?

När en pneumokockinfektion drabbar näsan eller halsen får individen generellt sett inga symptom. Vissa infektioner i luftvägarna kan leda till lokala infektioner (infektioner som inte överförs till blodet eller andra kroppsdelar). Symptomen inkluderar öroninflammationer (otitis media), feber, bihåleinflammation (sinusitis), vilket kan leda till kongestion och huvudvärk, samt lunginflammation, vilket kan orsaka andnöd och hosta med tjockt slem.

Vid invasiv pneumokockinfektion (då blod eller hjärna och ryggmärg infekteras) är de vanligaste symptomen huvudvärk, kräkningar, stel nacke och feber. Hög feber är generellt sett det första tecknet hos barn med invasiv pneumokockinfektion.

Hur smittar det?

Pneumokocksjukdom orsakas av olika stammar av pneumokockbakterier, varav vissa infekterar oftare än andra.

Många bär bakterien i näsan och halsen utan att uppleva några symptom eller besvär. Men andra mottagliga individer kan vara i riskzonen för ytterligare infektioner om de exponeras för bakterien.

Pneumokockbakterier sprids lätt från person till person genom kontakt med vätskor från luftvägarna såsom slem och saliv. Detta kan ske när du kommer i kontakt med små droppar i luften (om en infekterad person hostar eller nyser), föremål som har smittats med vätskor från en infekterad persons luftvägar (såsom bestick, muggar och näsdukar) eller när du kommer i direkt kontakt med en infekterad person.

Hur kan det förebyggas?

Att förebygga pneumokocksjukdom är viktigt av flera olika orsaker. För det första kan bakterier, inklusive pneumokockbakterier, utveckla resistens mot de antibiotika vi använder för att behandla infektioner. Därför kan användningen av antibiotika begränsas genom att förebygga infektioner och risken för resistensutveckling minskas. För det andra kan det finnas betydande risker förknippade med invasiv pneumokockinfektion, som kan leda till inläggning på sjukhus och dödsfall, därför är det viktigt att förebygga sjukdomen.

Vissa individer löper större risk att drabbas av pneumokocksjukdom om de är smittade av influensavirus. Därför är det också viktigt att förebygga influensa, vilket kan göras genom årligt vaccination (se ”influensa” för mer information).

Konjugatvaccin

Konjugatvaccin mot pneumokocker ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar:

  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 3-dosschema gäller för barn under 1 år. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser. Barn i åldern 2-5 år vaccineras med en (PCV13) eller två doser (PCV10) beroende på vaccin. Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.

Äldre barn som inte är vaccinerade, men som riskerar att bli svårt sjuka av pneumokocker rekommenderas vaccination oavsett ålder. Det gäller till exempel barn med kronisk hjärt-, lung- eller njursjukdom, medfödd immunbristsjukdom och cochleaimplantat i örat. Även vuxna i vissa riskgrupper rekommenderas vaccination med konjugatvaccin.

Polysackaridvaccin

Polysackaridvaccin rekommenderas till barn över två år och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger högre risk för allvarlig pneumokockinfektion samt personer som är 65 år och äldre.

Läs mer om vilka grupper som rekommenderas vaccination i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur behandlas det?

Det är viktigt att de individer som upplever symptom på pneumokocksjukdom direkt besöker en vårdgivare som kan diagnostisera sjukdomen.

När diagnos är ställd kan pneumokocksjukdom behandlas med antibiotika. Vissa infektioner kan dock orsaka permanenta skador trots behandling med antibiotika, vilket gör förebyggandet särskilt viktigt.

Prata med vårdpersonal för mer information om pneumokocker och vaccination.

Hur behandlas det?

Det är viktigt att de individer som upplever symptom på pneumokocksjukdom direkt besöker en vårdgivare som kan diagnostisera sjukdomen.

När diagnos är ställd kan pneumokocksjukdom behandlas med antibiotika. Vissa infektioner kan dock orsaka permanenta skador trots behandling med antibiotika, vilket gör förebyggandet särskilt viktigt.

Prata med vårdpersonal för mer information om pneumokocker och vaccination.

REFERENSER

  1. Folkhälsomyndigheten. Pneumokockerhttps://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/ [2018-06-01]

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.