PÅSSJUKA

Vad är det?

Påssjuka är en extremt smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Den överförs lätt från person till person och kan orsaka symptom som vanligtvis håller i sig 7–10 dagar.

Vilka är i riskzonen?

Alla som inte blivit fullständigt vaccinerade och som inte tidigare haft sjukdomen kan få påssjuka.

Vissa personer löper större risk att exponeras för påssjukan:

 • Elever i skolmiljö på högstadiet och gymnasiet
 • Vårdpersonal
 • Militärpersonal i nära kontakt med någon som har påssjuka

Vilka är symptomen?

Symptomen visar sig vanligtvis 14–25 dagar efter att man smittats av påssjukevirus och de varar vanligtvis i 7–10 dagar.

Symptomen kan vara lindriga eller allvarliga, där det vanligaste är svullnad av salivkörtlarna. Svullna körtlar kan göra så att kinden eller halsen buktar ut på ena eller båda sidorna. Andra symptom innefattar:

 • Feber
 • Huvudvärk eller ont i öronen
 • Trötthet
 • Ömmande muskler
 • Muntorrhet
 • Problem att tala, tugga eller svälja
 • Minskad aptit

Hur smittar det?

Påssjuka orsakas av ett virus som kan finnas i näsa, mun, i ögonen eller på huden. Påssjuka är mycket smittsamt, men mindre smittsamt än mässling och vattkoppor.

Påssjukeviruset kan spridas genom:

 • Direkt kontakt, inklusive kyssar med en infekterad person
 • Genom luften, som när en infekterad person nyser, hostar eller pratar
 • Kontakt med föremål som nyligen exponerats för smittat slem eller saliv

Påssjukeviruset kan överföras till andra redan innan du vet att du är smittad. Generellt sett är en individ som mest smittsam två dagar innan symptomen uppkommer.

Hur kan det förebyggas?

Om du ska resa utomlands bör du besöka din vårdgivare minst 6 veckor före avresa för att diskutera om påssjukevaccin är lämpligt för dig och dina barn.

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter:

 • 18 månaders ålder
 • Årskurs 1-2

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades med den andra dosen vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 vaccineras enligt nuvarande schema.

Hur behandlas det?

De flesta påssjukeinfektioner brukar vara lindriga, vanligtvis låter vårdgivaren sjukdomen ha sin gång. Antibiotika biter inte på infektionen eftersom påssjuka orsakas av ett virus och inte en bakterie.

Om du utvecklar påssjukesymptom ska du stanna hemma från jobbet/skolan åtminstone de första 5 dagarna efter det att svullnad uppstår för att undvika att föra smittan vidare. Du kan också begränsa spridningen genom att:

 • Undvika nära kontakt med de du bor med
 • Undvika att dela dricksglas eller bestick
 • Hålla för munnen och näsan med armen eller en näsduk när du hostar och nyser
 • Tvätta händerna

Sök vård om du får symptom. Prata med vårdpersonal för mer information om påssjuka och vaccination.

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.