RÖDA HUND

Vad är det?

Röda hund är en smittsam virusinfektion (rubellavirus) som mestadels drabbar barn och unga vuxna. Komplikationerna vid röda hund är vanligtvis milda, men för bebisar som föds av kvinnor som smittats under graviditeten kan viruset få allvarliga konsekvenser.

Vilka är i riskzonen?

Du riskerar att få röda hund om du:

 • Inte har vaccinerats fullständigt
 • Aldrig har haft röda hund

Vilka är symptomen?

Symptom utvecklas normalt sett inom 14–17 dagar efter exponering, men det kan ta upp till 21 dagar. Vissa personer får inga några symptom.

Vanliga symptom är:

 • snuva
 • svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken
 • bruna eller blåröda hudutslag
 • feber
 • ledvärk

Hur smittar det?

Röda hund är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av rubellavirus.

Röda hund smittar genom:

 • Direkt kontakt med en infekterad person
 • Genom luften via nysning, hosta eller under samtal

Röda hund är extremt smittsamt. Man kan smitta andra ungefär 1 vecka innan man får utslag och de första 4 dagarna efter att utslagen har försvunnit.

En gravid kvinna som är smittad med röda hund löper 90 % risk att överföra smittan till sitt ofödda barn.

Diagnosen bör alltid ställas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot rubellavirus i patientens blod.

Hur kan det förebyggas?

Vaccination mot röda hund är det bästa sättet att skydda dig och dina barn. Vaccinet ges i 2 doser, vanligtvis i barndomen, och ger ett livslångt skydd.

Vaccinet ges i två doser i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter:

 • 18 månaders ålder
 • Årskurs 1-2

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades med den andra dosen vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 vaccineras enligt nuvarande schema.

Kvinnor som visats ha dåligt skydd mot röda hund under graviditet rekommenderas vaccination. Idag tas på de flesta mödravårdscentraler i Sverige blodprov i början av graviditeten för att kontrollera om kvinnan har immunitet (skydd) mot röda hund. Vaccin kan ges efter avslutad graviditet för att förstärka skyddet vid kommande graviditeter.

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resor.

Hur behandlas det?

Konsultera din vårdgivare omedelbart om du får symptom på röda hund. Det finns inte någon specifik behandling av röda hund eftersom det orsakas av ett virus och inte en bakterie. Det går inte att behandla infektionen med antibiotika och i lindrigare fall låter vårdgivaren vanligtvis infektionen läka av sig själv. Sjuka barn och vuxna bör stanna hemma upp till fyra dagar efter att utslagen försvinner för att förhindra spridning av röda hund. Andra förebyggande åtgärder är.

 • Undvik nära kontakt med de du bor med
 • Håll för munnen och näsan med armen eller en näsduk när du hostar och nyser
 • Tvätta händerna

REFERENSER

RESA UTOMLANDS

TA REDA PÅ VILKA VACCIN DU KAN BEHÖVA.

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK

Rådgör gärna med din vaccinationsmottagning kring vad som rekommenderas för just dig innan resan.